Nästa artikel
Nytt samarbete för storskaliga vätgasdrivna transporter
NYHETER

Nytt samarbete för storskaliga vätgasdrivna transporter

Publicerad 18 december 2020 (uppdaterad 18 december 2020)
Kommer tyngre fordon oftare att vara vätgasdrivna än eldrivna? Tongångarna har hörts ett tag och Mercedes har till och med en produktionsfärdig Sprinter med bränsleceller. Nu inleds ett storskalig satsning på tekniken.

Transportbilar, basfordonen för husbilar, har än så länge inte kunnat använda sig av eldrift då tekniken inte lämpar sig för tyngre fordon. Batterierna blir stora och tunga, räckvidden blir begränsad och köparna har inte efterfrågat tekniken i tillräckligt stor utsträckning utan prioriterat andra egenskaper som lastförmåga. Myndigheterna har tagit steg för att underlätta teknikskiftet men trots att EU numer tillåter ökad totalvikt på B-kortet gäller dessa med sådana krav att medlemsländerna inte stått i kö för att införa dem. Det tål ända att nämnas att regeringen för bara någon vecka sedan gav i uppdrag till Trafikverket att utreda om att utreda att införa reglerna i Sverige. Viktigt att säga är att undantagen inte inkluderar husbilar, än så länge i varje fall men starka aktörer arbetar för att så ska bli fallet. 

Idag har istället IVECO, Daimler Truck AG, OMV, Shell och Volvokoncernen kommit överens om att arbeta tillsammans för att bidra till att skapa förutsättningar för massmarknadsutrullning av vätgaslastbilar i Europa.

– Huruvida vätecellsteknik inom tunga transporter kan få omfattande genomslag beror på den nödvändiga infrastrukturen. Dessutom behöver vi väldigt konkreta projekt för att med åkerier och andra intressenter inom branschen visa att denna lösning är livskraftig både ekonomiskt och rent praktiskt. Det banbrytande samarbetet H2Accelerate kommer att skapa förutsättningar för att detta och påskyndar övergången till utsläppsfria transporter, säger Gerrit Marx, President Commercial & Specialty, Vehicles på CNH Industrial, i ett pressmeddelande.

Eftersom allt fler regeringar och företag sällar sig till en gemensam vision om ett energisystem med noll lokala nettoutsläpp anser deltagarna i H2Accelerate att väte är ett viktigt bränsle för en komplett utfasning av fossila bränslen i lastbilssektorn.

Genom att uppnå en storskalig utbyggnad vätgasdrivna lastbilar förväntas det att nya branscher skapas: anläggningar för produktion av väte utan koldioxidutsläpp, storskaliga system för distribution av vätgas, ett nätverk av högkapacitets tankstationer för flytande väte och vätgas samt tillverkning av de vätgasdrivna lastbilarna. Deltagarna i H2A tror att synkroniserade investeringar i hela sektorn under 2020-talet kommer att skapa förutsättningar för massmarknadsutrullning av tunga transporter med vätedrift, vilket är nödvändigt för att kunna uppnå den europeiska ambitionen om nettonollutsläpp senast år 2050.

Uppskalningen över tio år förväntas börja med kundgrupper som är villiga att tidigt satsa på vätgasbaserade lastbilstransporter. Dessa flottor förväntas användas i regionala kluster och längs europeiska högkapacitetskorridorer med god täckning med tankstationer. Under detta årtionde kan klustren sedan kopplas samman så att de formar ett alleuropeiskt nät.

Under hela uppskalningen kommer stöd från den offentliga sektorn att behövas. Via H2Accelerate räknar deltagarna med att gemensamt arbeta för att söka finansiering för förkommersiella projekt under den första utbyggnadsfasen. Parallellt kommer deltagarna att samarbeta med beslutsfattare och tillsynsmyndigheter för att uppmuntra ett politiskt klimat som bidrar till att stödja den efterföljande uppskalningen till volymtillverkning av vätgaslastbilar och ett europatäckande tankningsnät för vätebränsle med noll koldioxidutsläpp.
 

– Målet är klart. Genom att satsa kraftigt på uppskalning behöver vätgasdrivna lastbilar göras tillgängliga för kunderna till samma eller lägre kostnad jämfört med vad det i dag kostar att äga och använda en diesellastbil. Detta innebär att lastbilskunder behöver ha tillgång fordon utan koldioxidbelastning med motsvarande tankningstid, räckvidd och kostnadsintervall som för de fordon som används i dag. För att kunna uppnå denna ambition behövs ett tydligt regelverk, inklusive policyer kring distribution av vätgas, vätgasdrivna lastbilar, infrastruktur för tankning och konsumentincitament på ett samordnat sätt, säger Elisabeth Brinton, Executive Vice President för New Energies på Shell.

Samtidigt har Toyotachefen Akio Toyoda under en konferens på torsdagen gått ut med ett kontroversiellt uttalande om eldrivna personbilar. 

– När politikerna är ute och säger att vi ska göra oss av med alla bensinbilar, förstår de det här? Ju fler elbilar vi bygger, desto högre blir koldioxidutsläppen, sa Akio Toyoda.

Akio Toyodas uttalanden kritiseras hårt från elbilsförespråkare som hävdar att biltillverkarna inte har något annat val än att ställa om till eldrift. Infrastrukturen byggs ut efterhand och bilmärken som inte hakar på elbilsutvecklingen halkar efter. Kanske, ändå, blir utvecklingen något mer blandad än vad som idag framgår av debatten, åtminstone vad gäller tyngre fordon.
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.