Nästa artikel
Svenskt B-körkort ogiltigt för husbil i Norge?
NYHETER

Svenskt B-körkort ogiltigt för husbil i Norge?

Publicerad 10 augusti 2016 (uppdaterad 1 november 2016)
Svenska och norska myndigheter är osams om vad som gäller för att köra tung husbil i Norge. Norge tolkar körkortsdirektivet så att svenskt B-körkort inte gäller för tung husbil och kräver C/C1 behörighet.

Norge och Sverige ligger i fejd med varandra om vilka förarrättigheter som gäller i Norge.  Norge menar att ett svensk körkort utfärdat före 1 juli 1996 inte gäller för husbil med en totalvikt över 3,5 ton, då krävs C1 för upp till 7,5 ton och över det krävs C.


Frågan kom upp till ytan då vi fick ett mail från en läsare.

Vi började gräva i frågan och kan konstatera att Norge inte godtar B-behörighet för husbilar med högre vikt än 3,5 ton.

Den 1 juli 1996 började ett gemensamt regelverk om körkort att gälla i EU. Tanken var att en viss bokstav på körkortet skulle motsvara en viss behörighet och den skulle vara lika inom hela EU. Även Norge omfattas av bestämmelserna som kallas körkortsdirektivet.

För att framföra en personbil krävs behörighet "B". Då får totalvikten inte överstiga 3,5 ton. Före 1 juli 1996 så fanns ingen viktsbegränsning i Sverige.

En huvudregel är att ingen lagstiftning får vara retroaktiv. Det innebär att den behörighet körkortet hade vid utfärdandet ska fortsatt gälla även efter en regelförändring för nytagna körkort. Begreppet kallas "Grandfathers right" och innebär att den behörighet körkortet hade vid utfärdandet fortsätter att gälla och det är här problemen börjar.

De körkort (B) som utfärdats efter 1 juli 1996 har en begränsning på 3,5 ton. Det gäller även indragna eller på annat sätt "nya" B-körkort. Här råder inga tveksamheter.

Har du däremot tagit ditt körkort före detta datum gäller de regler som gällde när körkortet utfärdades. Således får du framföra en personbil (även klass II vilket innebär en husbil) utan viktbegränsning. Detta gäller dock inte i alla länder. Så här formulerar Transportstyrelsens presstjänst det hela:

– Inom EU har vi gemensamma körkortsregler. Sverige anpassade lagstiftningen till EU-reglerna 1 juli 1996. Ändringarna som skedde då var bland andra att B-körkort som tidigare gällt personbilar oavsett vikten, begränsades till totalvikt 3 500 kg. Eftersom man inte vill ta ifrån en medborgare en behörighet som denne förvärvat enligt äldre lagstiftning införde man en övergångsbestämmelse som innebär att B-körkort som förvärvats före den 1 juli 1996 gäller för personbilar oavsett vikten. Det gällde då bara ett hundratal ambulanser och polispiketbilar och det uppmärksammades knappast. 

År 2006 löste Sverige ett problem som uppstod efter en dom i EU genom att inrätta ett nytt fordonsslag för husbilar, personbil klass 2. Den gamla övergångsbestämmelsen vaknade då till liv.

Det gamla B-kortets giltighet för personbilar oavsett vikten fortsätter att gälla så länge man behåller detta körkort (10-årsförnyelse är inte byte till nytt körkort), men om man får körkortet återkallat efter 1 juli 1996 får man bara tillbaka ett B-körkort som är begränsat till 3 500 kg totalvikt.

Körkort inom EU gäller generellt med de regler som utfärdande land har. Har du rätt att framföra fordonet i Sverige ger det dig rätt att framföra fordonet inom hela EU.

Det finns en Nordisk överenskommelse från 1986 som ger nordiska medborgare rätt att framföra det fordon de har behörighet för i sitt eget land i övriga Norden.

Körkortsdirektivet stadgar i grunden samma sak men bara för internationella fordonsklasser vilket personbil klass II inte är.

Transportstyrelsen har fört en diskussion under flera år med Norge men Norge vill inte ändra sin inställning att inte godta B-behörighet över 3,5 ton när körkortet är utfärdat före 1 juli 1996.

Transportstyrelsen har därför nyligen skjutit över frågan till EU-kommissionen som Transportstyrelsen menar sig ha stöd från. Något tidsperspektiv om hur lång tid det kan ta innan Norge (om alls) godtar reglerna finns inte.

Motsvarande problem har inte, vad Transportstyrelsen vet, uppstått i andra EU/EES-länder.

Här hittar du programmet där Transportstyrelsen uttalar sig och bekräftar våra uppgifter. Inslaget börjar vid drygt 43 minuter. http://t.sr.se/2cKwXNi

Eftersom norsk lag gäller i Norge gäller att du måste ha C1/C om din husbil väger mer än 3,5 ton, annars kör du olagligt!

Har du drabbats av det här i Norge? Kommentera gärna!

 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.