Nästa artikel
4,25 ton på B-kort utreds av EU
NYHETER

4,25 ton på B-kort utreds av EU

Publicerad 9 maj 2021 (uppdaterad 2023-02-09 13:17)
Att få köra en husbil med en totalvikt på 4,25 ton på B-kort har länge varit ett önskemål från såväl husbilister som branschen. Nu ser det ut som det skulle kunna bli möjligt och körkortsinnehavare får till och med möjlighet att göra sin röst hörd till EU.

Det är EU-kommissionen som organiserar en enkätundersökning, public hearing, inför det nya körkortsdirektivet. Det är ett unikt tillfälle att kunna göra sin röst hörd och ju fler som utnyttjar möjligheten desto större chanser är det att det nya direktivet kan komma att tillåta 4,25 tons totalvikt på B-körkort i Europa. Om det blir så kommer det inte längre att vara tillåtet att köra med släp, idag tillåts ett sådant om det har en högsta totalvikt på 750 kilo.

Husbil & Husvagn har vid flera tillfällen lyft frågan efter det att EU möjliggjorde för medlemsstaterna att tillåta 4,25 ton på B-kortet men då med begränsningar. I dagsläget kan ett land frivilligt införa regeln att 4,25 ton är tillåtet om fordonet är ett så kallat nollutsläppsfordon som är avsett för godstransport samt att föraren innehavt B-kortet i minst två år och är äldre än 21 år. Att man lättat på gränsen på 3,5 ton får tillskrivas eldrivna fordon, det är svårt att få en rimlig lastvikt samt räckvidd inom den hittillsvarande 3,5-tonsgränsen.

Regeln är till viss del ologisk eftersom viktgränsen motiveras av trafiksäkerhetsskäl. Om det är trafiksäkert att framföra 4,25 ton om drivlinan inte har några lokala utsläpp blir det svårt att motivera att "samma" fordon som är dieseldrivet skulle ha andra förhållanden trafiksäkerhetsmässigt. Oftast är även 4,25 tonsversionerna tekniskt i stort sett lika som en på 3,5 ton och den lättare är ofta möjlig att typa om för den högre totalvikten men kräver då C/C1-kort under förutsättning att man som svensk inte omffattas av undantagsregeln där körkortet måste vara utfärdat före 1 juli 1996 och inte återkallat efter det.

Tittar man på frågan ur ett EU-perspektiv är det dock 3,5 ton som gäller för högsta totalvikt på B-kortet och det är detta som nu är uppe till diskussion sedan en längre tid. Att EU-kommissionen anordnar denna undersökning är välkommet och en chans som alla som önskar en höjning bör utnyttja.

Viktgränsen på 3,5 ton har även en annan nackdel. Det är svårt, för att inte säga nästintill omöjligt, att bygga en husbil som klarar fordon, last och passagerare inom den angivna gränsen. Även om fabrikanterna gör allt i sin makt för att minska vikten genom innovativa lösningar med lätt inredning, utnyttjande av minimalt innehåll i vattentankar vid typningen kan man ändå säga att många, möjligen omedvetet, för det mesta kör med överlast. I sammanhanget kan nämnas att reglerna för böter för överlast nyligen ändrades i Sverige och numer beräknas överlast mot totalvikten, inte som tidigare mot lastvikten.

Det tål även att nämnas att husbilar är inblandade i få olyckor och körs få mil, faktiskt ännu färre under 2020 under pandemin. Här i Sverige blossade en debatt upp efter det att krocksäkerheten i husbilar ifrågasatts, speciellt för helintegrerade. Det ledde till att regeringen tillsatte en utredning för att se hur krocksäkerheten kunde förbättras, i och för sig nog så viktigt, men generellt sagt omkommer ungefär en person per år i en husbil och vissa år ingen alls. Det som startade säkerhetsdiskussionen var att det omkom fyra personer ett och samma år. Men tittar vi på Tyskland omkom 0,3 personer per 100 000 husbilar mot 2,9 när det gäller personbilar. Det blir då svårt att hävda att husbilen utgör en allvarlig risk i trafikmiljön.

Nu har regeländringen hamnat i skarpt läge och alla kan göra sin röst hörd fram till den 21:a maj på följande länk: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12978-berarbeitung-der-F-hrerscheinrichtlinie
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.