Bild
Nästa artikel
Gotland hinner inte kolla husbilar

Gotland hinner inte kolla husbilar

NYHETER

Länsstyrelsen hinner inte kolla vildcamping och terrängkörning på Gotland. Detta skriver SR som intervjuat naturvårdsenhetens chef som påpekar att det är allemansrätten som gäller. Läs mer!

SR P4 Gotland har publicerat en något förvirrande artikel om hur husbilar och husvagnar parkeras över natten på Gotland.

De skriver, Husbilar får stå vid vägen ett dygn, men inte köra i terräng. Trots att intresset för husbilar ökar, hinner länsstyrelsen inte kolla att reglerna följs.

– Vi har inte tid att bedriva den typen av tillsyn vi skulle behöva, säger Anna-Lena Fritz, chef för naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Gotlands län till SR.

Gotlands känsliga natur utgör ett särskilt problem när det gäller "vildcamping", något vi skrev om så sent som för ett par dagar sedan och då gällde det Ekstakusten. SR:s artikel tar inte upp någon specifik plats utan det allmänna att det tillåtet att stå i direkt anslutning till väg med husbil eller husvagn under 24 timmar, så länge man inte utgör en trafikfara. ...  Markägare kan ge tillstånd att stanna längre, "en normal semesterperiod", enligt länsstyrelsen är det 6 veckor. Här får de in en del anmälningar om att reglerna inte följs. 

Wikipedia, som i sin tur har en rad källhänvisningar, kan man läsa att terrängkörningslagen (1975:1313) i korthet säger att körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk och skogsbruk är förbjuden på barmark i hela landet. Körning på snötäckt mark är däremot tillåten, om detta kan ske utan att skada mark eller vegetation. Körning i terräng ingår inte i allemansrätten.


Vedertaget är att man tillfälligt kan ställa upp ett motorfordon alldeles vid vägen med det väsentliga undantaget att man inte skadar marken och "alldeles vid vägen" är maximalt fem meter. Därutöver krävs att markägaren inte hindras i sin verksamhet eller att man utgör en trafikfara.

Trots att allemansrätten uttryckligen inte gäller motordrivna fordon säger Anna-Lena Fritz förvirrande nog i SR:s artikel att det är allemansrätten som gäller, inte störa och inte förstöra. Följer man det är det tillåtet att stå i direkt anslutning till väg med husbil eller husvagn under 24 timmar, så länge man inte utgör en trafikfara.

Men det finns ingen bestämmelse i detta sammanhang som säger hur länge man kan stå uppställd på samma plats utöver eventuella regler för parkeringsförbud. För tält, som lyder under allemansrätten när de sätts upp i terräng, gäller normalt ett dygn, i alla fall inte väsentligt längre. För husbilar och husvagnar, som inte lyder under allemansrätten och inte får köras ut i terrängen, finns krav om bygglov vid långvarig uppställning, något som varit föremål för rättslig prövning nyligen. Dock gäller den aktuella frågan knappast långvarig uppställning på tomt eller campingplats.

Tittar vi på Länsstyrelsens hemsida om vad som gäller för husbilar och husvagnar blir det även där lite motsägelsefullt, Man får dock bara campa på annans mark under ett dygn utan markägarens tillåtelse, precis som vid tältning men i samma text finns följande ...Därför är all körning utanför vägarna förbjuden. Så vad menas? Campa på annans väg?

SR hänvisar till Länsstyrelsens hemsida om vad som gäller och här kan du läsa SR:s artikel.

Kort och gott, du får inte köra med motordrivet fordon i terräng, allemansrätten gäller inte för husbilar eller husvagnar som dras av en bil.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.