Allemansrätten

Allemansrätten ger rätt att färdas över och tillfälligt uppehålla sig på privat mark för att exempelvis campa eller plocka bär, så länge inte naturen förstörs. Här samlar vi våra artiklar och vår bevakning om allemansrätten för campare.

Prenumerera på 2775