Terrängkörningslagen

Terrängkörningslagen innebär i praktiken att det är förbjudet att köra i terrängen för motordrivna fordon – inklusive husbilar och husvagnar – på barmark. Att köra i terrängen är alltså undantaget från allemansrätten.
 

Prenumerera på 2776