Nästa artikel
Nya regler för last på gång
NYHETER

Nya regler för last på gång

Publicerad 18 februari 2017 (uppdaterad 9 februari 2023)
De regler för överlast på husbilar och husvagnar som gäller nu är på gång att ändras. Den väsentliga ändringen gäller att procenten på överlast inte ska räknas mot lastvikten utan på totalvikten.

Det förslag till ändring av regelverket som Transportstyrelsen presenterade på mässan Caravan Stockholm går ut på följande:

Övervikten ska ställas i relation till fordonets totalvikt och inte till fordonets lastvikt.

Problemen med dagens regelverk är att samma antal kilos överskridande av totalvikten behandlas väldigt olika i straffrättsligt hänseende. Övervikt räknas i procent på lastvikten, överskrids den mer än 20 procent ska polisen stoppa vidare färd och om den överskrids med 100 procent finns körkortsindragning i straffskalan.

Om lastvikten är 200 kilo uppnås tjugoprocentsgränsen redan vid 40 kilos överlast, eller vid 3 540 kilo för en husbil med en totalvikt på 3 500 kilo. Är lastvikten i stället 500 kilo ligger samma straffrättsliga gräns vid 100 kilos överlast, det vill säga 3 600 kilo.

"Körkortsgränsen", risken för indraget körkort, hamnar för dessa husbilar på 3 700 respektive 4 000 kilo.

Är det istället ett tomt skåp på samma chassi som har en lastvikt på 2 000 kilo (för att ta en jämn siffra i exemplet) är 20 procent 400 kilo och den straffrättsliga nivån för att stoppa vidare färd nås vid 3 900 kilo. Körkortsgränsen uppnås först vid 5 500 kilo.

Ännu "värre" exempel kan fås för husvagnar. Vi tar i exemplet en släpvagn med en tjänstevikt, chassievikt, på 300 kilo och en totalvikt på 1 300 kilo. Lastvikten blir då 1 000 kilo och 20 procent överlast inträder när totalvikten överskrids med 200 kilo vilket innebär 1 500 kilo.

Är det istället en husvagn på samma chassi med en tjänstevikt på 1 200 kilo och en lastvikt på 100 kilo nås gränsen vid 1 320 kilo.

Tar vi även här "körkortsgränsen" blir vikterna 1 400 respektive 2 300 kilo.

Skulle överlasten räknas mot totalvikten skulle överlasten bedömas på samma sätt oavsett lastvikt, det är ju chassiets överbelastning som är problemet.

Motiveringen är att chassit är anpassat för totalvikten och det som överstiger denna påverkar som princip trafiksäkerheten negativt på samma sätt oavsett hur stor lastvikten är. Det är ju chassits förmåga att bära vikten och tekniska aspekter på exempelvis bromsar som styr vilken totalvikt som är godkänd, inte hur den fördelas av olika last där husvagnens eller husbilens bodel är en del av den.

Transportstyrelsen bedömer att ändringarna skulle kunna träda ikraft om cirka ett år om de skulle godtas.

Det diskuteras också ett nytt totalviktsbegrepp som komplement, största tekniskt tillåtna vikt med last. Detta då det då skulle framgå vilken belastning chassit maximalt kan bära. Som exempel använde Transportstyrelsen en släpvagn för vilken den första ägaren valt en totalvikt som understiger chassiets kapacitet.

I dagsläget krävs en ombyggnad för att få "väga upp" en släpvagn vars totalvikt är vald lägre än vad chassiet klarar av. Ägaren kan då uppfatta det som ologiskt att man inte "bara" genom en administrativ åtgärd kan höja den. Med det nya begreppet "största tekniskt tillåtna vikt med last" skulle detta vara möjligt så länge som största tekniskt tillåtna vikt med last inte överskrids. Detta kan inträffa om chassiet klarar av 1 500 kilo men den första ägaren valt en lägre totalvikt, exempelvis 1 200 kilo. En senare ägare kan då inte "bara" ange den högre totalvikten på 1 500 kilo, den måste med nuvarande regelverk byggas om med tillhörande intyg för att kunna få denna högre vikt även om andra identiska exemplar har exempelvis 1 500 kilos totalvikt.

Det finns även en relativt ny regel, EU-förordning – 1230/2012 som kom i drift 2013, för vilken minsta lastkapacitet en husbil eller husvagn måste ha. Detta för att undvika alltför snålt tilltagna lastvikter, något som dessvärre förekommer och inte alltid kollas av köparna vid köpetillfället.

Formeln anger att lastvikten minst måste vara 10 * (S+L) där S är antalet sittplatser och L husbilens längd. Sätter vi S till 4 (totalt fyra personer kan färdas i husbilen) och L (längden 7 meter), får vi 10 * (4+7), vilket ger 110 kilo plus de tre passagerarnas beräkningsvikt på 75 kilo per person vilket ger 225 kilo (föraren är inräknad i tjänstevikten) alltså sammantaget 335 kilo. Detta är tänkt som en standardbedömning och kan naturligtvis variera mellan olika husbilsmodeller men får inte understiga det värde formeln ger.

För husvagnar sätts värdet S till antalet sovplatser och L till karosslängden.

I övrigt tog Transportstyrelsen upp kraven för förarbehörigheter och färdskrivare. Detta kan du läsa om i de relaterade artiklarna. Där finns även en länk till Transportstyrelsens händiga kalkylator som visar om ditt körkort gäller för en viss ekipagekombination.

Tänk även på att fordonets vikt inte alltid, till och med sällan, överensstämmer med uppgiften i registreringsbeviset. Väg alltid ditt fordon så du vet vilka marginaler du har!

Missa inte att lasta rätt, kolla in den här pedagogiska videon!

Bötesbelopp för överlast

1-20 procent = 2 000 kronor
21-30 procent = 2 500 kronor
31-40 procent = 3 000 kronor
41-50 procent = 4 000 kronor
51 procent eller mer = åklagare kopplas in och i vissa fall kan det bli fråga om åtal för vårdslöshet i trafik

Källa: Polisen

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.