Vanlife

Vanlife är en trend som blivit extremt populär de senaste åren. Vanlife går ut på att bo i ett campingfordon – oftast en husbil – antingen på heltid eller deltid. Den typ av husbil som används brukar ofta ha modifierats med exempelvis solceller och batterier. Tanken är att skaffa sig ett ”mobilt liv” utan att behöva fästa sig vid en enskild fysisk plats.

Prenumerera på 2848